Tag Archives: đá gà cơ bản

Thế đá gà cơ bản mà mỗi sư kê mới bước vào nghề phải biết

Gà ôm đấm là một trong các thế đá của gà chọi hay, nhưng với thế đá này gà đá vào người đối phương cho nên cần phải đá thật lớn đòn, và những con đá lớn đòn được cho là những con gà to xương chắc liền bộ. Gà ôm đấm chúng ta không cần phải đặt đòi hỏi gà

Read More

chơi đá gà