Tag Archives: Ngâm rượu bóp gà nòi

Ngâm rượu bóp gà nòi đúng với bài thuốc dân gian truyền tay

Cách ngâm rượu bóp gà chọi làm thuốc trâm bóp làm cứng gân cốt tác dụng. hướng dẫn còn nữa cách ngâm thuốc cho chơi tệ chọi cùng những nguyên vật liệu bình dân dễ tra cứu. Thuốc bôi của chơi tệ, rượu bóp chơi kém chọi cách để cho chơi gà chọi đỏ đẹp,

Read More

chơi đá gà